Contact

Office
ul. Kalwaryjska 33/22
30-504 Kraków, Poland
biuro@terraseed.pl
Business hours
Mon - Fri 8:30 a.m. - 4:30 p.m.
Sat closed
Register data
TERRA seed Ltd.
KRS 0000695778; NIP 6762536305; REGON 368308170
ul. Kalwaryjska 33/22, 30-504 Kraków, Poland
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 15 000 zł